Không phải cứ ung thư là chết

Thư viện của bài

Nếu phát hiện sớm, một số bệnh ung thư có thể điều trị khỏi. Thế nhưng, do chủ quan hoặc suy nghĩ cứ ung thư là chết nên nhiều người bỏ điều trị. Tiếc tiền, chịu chết Chị Nguyễn Thị … Tiếp tục đọc