Nấm chân dài – Ngọc Châm

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Giới thiệu : –  Nấm Chân dài, có tên khoa học là Clitocybe maxima, ngành Basidiomycota, lớp Agaricomycetes, bộ Agaricales, họ Tricholomataceae, chi Clitocybe .        Tên tiếng Anh là Big cup Mushroom  là loại nấm lớn có năng xuất và chất lượng cao . Mũ nấm hình chén,  màu nâu hồng, có đường kính từ 8-30cm, … Tiếp tục đọc