Thủ tục thành lập Hiệp hội

I.  Căn cứ pháp lý:

–            Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

–            Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

II.  Hồ sơ – Thủ tục

1. Điều kiện thành lập Hiệp hội

Hiệp hội để được thành lập phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

–            Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

–            Có điều lệ;

–            Có trụ sở;

–            Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội:

+        Hiệp hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội;

+        Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội;

+        Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội;

+        Hiệp hội  có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội;

+        Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

2. Trình tự, thủ tục thành lập Hiệp hội

Thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội:

–         Muốn thành lập Hiệp hội, những người sáng lập phải thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội.

–         Người đứng đầu ban vận động thành lập Hiệp hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực Hiệp hội dự kiến hoạt động.

–         Số thành viên trong ban vận động thành lập Hiệp hội :

+        Hiệp hội  có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;

+        Hiệp hội  có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;

+        Hiệp hội  có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;

+        Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh.

Hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội gồm:

–         Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội

–         Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập Hiệp hội.

Cơ quan có thẩm quyền công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội:

–         Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hiệp hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;

–         Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hiệp hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội  có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

–         Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Ban vận động thành lập Hiệp hội sau khi được công nhận có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội; hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi đến: Bộ Nội vụ đối với Hiệp hội  có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; Sở Nội vụ đối với Hiệp hội  có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã; Phòng Nội vụ (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong xã).

Hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội:

–         Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

–         Dự thảo điều lệ

–         Dự kiến phương hướng hoạt động

–         Quyết định công nhận thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội

–         Danh sách những người trong ban vận động thành lập Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận

–         Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập Hiệp hội

–         Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hiệp hội

–         Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

3. Thời gian giải quyết

–         Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội: 30 ngày kể từ ngày Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.

–         Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội: 60 ngày kể từ ngày Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.

This entry was posted in Tổng hợp by The Mushrooms World. Bookmark the permalink.

About The Mushrooms World

Trang thông tin về nấm ăn và dược liệu. Mục tiêu: Phổ biến kiến thức về nấm, trao đổi kinh nghiệm liên quan cây nấm,và mua bán các sản phẩm từ nấm. Tầm nhìn: Mang nấm ăn và dược liệu đến cửa từng nhà. Sứ mạng: Vì sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của xã hội hiện đại!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s